Dyreliv
i
Sørmarka

 

Salamanderen

Kaninene

Rådyr

Ugler

 

Biologisk mangfold i Sørmarka.

Haren er tilbake i Sørmarka, etter å ha vært dominert av kaniner i mange år. Det er videre ringmerket to kull kattugler, som må anses som rekord.

Kanin      uglongar1

Foto: Jan Roger Hatleskog 

Det er også et et par hønsehauker som har vært harde med due- og hønsebestanden. Hjorten er også blitt nærgående heilt inn til husveggen.

Medlemmer i Sørmarkas Venner har over 100 fuglekasser utplassert i Sørmarka. Disse er flittig brukt.

Voksen ugle  Foto: Jan Roger Hatleskog

Vi har vært opptatt av forholdene for den lille salamanderen i Sørmarka. Når IVAR skulle legge ny vannledning like ved dammen i søre del av botanisk hage protesterte vi fordi det var en forholdsvis rik bestand av salamander der. Likevel ble traséen lagt like inntil dammen. Nå er det 3. året det nesten ikke er vann i dammen til tross for at det er gjort forsøk med å tette sprekker etter sprengning. I vår er det ikke funnet salamander i denne dammen, mens det i dammen på Hinnaberget er funnet salamanderegg.  Det er også funnet rikelig med hesteigle. Denne er i nær slekt med blodigle som ble brukt i medisinsk behandling noen 10-år tilbake. Ellers så er kornkråka i sterk vekst. Den er helt svart med et kraftig nebb. Det ser ut som at vinternattoppholdet for kråka er på flyttefot opp til Tjensvoll, Sørmarka og Bekkefaret.

Vi har i 2008 prøvd å registrere hekking på taket til store bygninger i universitetsområdet. Det er noe Tjeld, Fiske- og Sildemåker som har flyttet fra våtmarka, som nå er blitt store asfalterte parkeringsplasser, til store takflater. Her slipper de nok unna minken, men nevnte hønshaukpar er ofte gjest på disse takflatene.