Velkommen til vår hjemmeside

Sørmarkas Venner har endelig kommet på nettet og gjort det lettere for medlemmene å følge med i det vi driver med.

Sørmarka er utsatt for et press for utbygging bit for bit. Dette kommer av små arealer som er tilgjengelig for utbygging i kommunen.  Dette er betenkelig for en bykommune med mange innbyggere og lite areal, for den må ha friområder og parker tilgjengelig for innbyggerne for å beholde et trivelig miljø.

Det er merkelig at de politiske partier og deres representanter aldri diskuterer hva Sørmarka skal være i fremtiden. Det synes som om skisserte grenser for friområdet kan justeres etter behov.
Det skjedde nå sist ved IRIS. For dem som bruker marka som turområde mye, - for den ligger sentralt, er dette urovekkende.

Det er viktig for oss i styret å få medlemmenes syn i denne saken slik at vi kan påvirke politikken.

Samarbeidet med parketaten i kommunen går utmerket. Utskifting av trær pågår kontinuerlig. Den gamle buskfuruen blir byttet ut med forskjellige andre treslag. Det er mye gammel sitkagran som ser ut til å være hogstmoden forlengst. Det er også et treslag som det tidligere ble satt store forventninger til har mistet sin popularitet. Myndighetene ser nå på denne som uønsket i norsk natur. Parketaten bestemmer hva som skal gjøres her.  Det er ønskelig at vi kan få bedre utsikt på steder som nå er sperret av høye trær.

Dyrelivet i Sørmarka er et kapitel i seg selv. Man kan vel ikke si at dyr og fugler har et fredelig område for seg selv. Fuglelivet er vel det som greier seg best. Mange fuglekasser er hengt opp av entusiaster, da området ikke har gamle hullete trær for hulerugerne.

Småsalamanderen har problemer da damforholdene er nokså bedrøvelige. Frosk er det endel av.  Vi prøver å få forbedret dammene. Uttørking om sommeren er største problemet. Vi ønsker også at brukerne av marka skal være med, slik at dammene skal være en pryd for øyet.

Rådyrene er, - ikke uventet, nokså forskremt. Det eneste stedet jeg har sett dem rolige er der hvor Sørmarka Arena bygges. Der er de jaget av bygging. Derfra og vestover er det og planlagt bygging. Dyrene som blir jaktet på utenfor marka og forskremt rømmer til Sørmarka, finner nok ikke så mange tilfluktsteder.

Vi ønsker at vi får inn rapporter om hva brukerne av marka ser og hører når de er der.Hva slags dyr og fugler som er sett osv.

Jeg har snakket med lærere og luftet idè om at skole klasser bruker marka i naturfagtimene, og at vi får vite hva de finner. Det kan være hva slags treslag som finnes, samt insekter, fugler og dyr.

La oss håpe at marka blir en oase for tur og mosjon for oss også  i fremtiden.Torfinn Leikvoll
Leder Sørmarkas Venner