Informasjon

Nytt kart

Kartet åpnes i 

nytt vindu og kan

trykkes på for

større kart.

 

ULLANDHAUG og SØRMARKA

Ullandhaug er Stavangergs høyeste punkt, 138,95 meter o.h. Kanskje ikke så høyt, - men høyest!

På Ullandhaug står Ullandhaug Tårnet.  Dette tårnet er et kommunikasjonstårn og er ca. 64 meter høyt, og ble bygget i 1964.

Utvendig kan vi gå opp 2 etasjer i Tårnet, og får en fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

Hver søndag har Sørmarkas Venner åpen kafe i 1. etasje i Tårnet.  Her blir det solgt forfriskninger.

Rett nedenfor Ullanhaug Tårnet, står det 13 marmorstøtter. Disse var del av et tårn som ble bygget i 1896, - Haraldstårnet, til minne om slaget i Hafrsfjord (872-900).  De 13 marmorstøttene representerer de 13 småkongene som deltok i slaget i Hafrsfjord, hvor Harald Hårfagre klarte å samle Norge til ett rike. Dette gamle tårnet ble delvis ødelagt i 2. Verdenskrig, og restene av det ble revet i 1963.

Ved Ullandhaug, ca. 4 km fra Stavanger sentrum, finner vi Sørmarka.  Dette er et frimoråde som dekker ca. 3,5 km2 sørover fra Ullandhaug Tårnet.

Plantingen av skogen i Sørmarka startet opp i 1920, men hoved delen ble plantet fra ca. 1930 og frem til 1970.  Fra 1920 til i dag er det plantet ca. 1 million trær. Plantingen ble gjort av Stavanger Skoglag og skoleelever fra byen. Det er hovedsakelig gran og furutrær, men også bøk- og lerketrær.

I dag foregår det tynning og rydding av den tetteste bar-skogen, og løvtrær plantes.  Dette arbeid gjøres på dugnad av Sørmarkas Venner og Stavanger Skoglag sammen med Park og idrett.

Sørmarka har ca. 8 km med kuperte turstier og av disse, en lysløype på ca. 3,7 km. Langs turstiene finner man ”raste-plasser” med bord og benker.  Det er også ridesti.

Området er også populært blant hunde-eiere, og har et eget område på sørsiden av motorveien for frislipp av hundene.  Se oppsatte kart. Respektèr ellers bånd-tvangen som er hele året.

I den sørlige delen av Sørmarka, Hinnaberget, kan en se store betongklosser i skogen.  Disse ble laget for å være fester for radiomaster som ble satt opp i 1920.  Radiomastene ble revet ned i 1935. 

I nærheten av Sørmarka og Ullandhaug Tårnet finner man også Stavanger Botaniske Hage, Jernaldergården og den nye flerbrukshallen Sørmarka Arena.

Husk;

  • Når du ferdes i naturen, skal du opptre varsomt. 
  • Hunden skal alltid være under kontroll. Ta opp synlig avføring etter den.
    Kast posen i søppeldunken!
  • Finner du ikke søppeldunk, tar du søppelet med hjem.
  • Vær forsiktig når du krysser gjerder, og bruk gjerde-klyver.
  • Ikke gå over dyrket mark, og lukk alltid grinden etter deg.