Dato 25 januar 2011

Som kjent har vi fått en ny lov som erstatter Naturvernloven. Den nye loven trådte i kraft 1 juli 2010 og heter Naturmangfoldsloven.

For de som vil lese hva loven omhandler kan bare søke på nettet og lese hele loven. Det nye er at kommunene og forvaltningen får et større ansvar for gjennomføring av loven.

Stavanger kommune har laget en handlingsplan for å følge opp loven. Prosjektleder for dette er Hedgard Hugaas.

Styret i Sørmarkas venner har fått gitt sine uttalelser om handlingsplanen og har fremmet sine forslag til prioriteringer av planen.

Vi er gjennom FNF (forbundene for natur og friluftsliv) på høringsliste for saker som vil berøre Sørmarka.

Dette vil også si at vi trenger innspill fra våre medlemmer om saker og ting som gjør Sørmarka til et fint sted for en tur.

 

Styreleder